איתמר בן מאיר, מנכ”ל נתיבי אילון, על חלופות הגעה לעבודה

 In ALL VIDEOS, CEO INSIGHTS, REDESIGNING THE WORKPLACE & EMPLOYABILITY

כדי להפחית פקקים בישראל נדרשת הפחתה של 5% בלבד ממספר הרכבים על הכביש.

איתמר בן מאיר, מנכ”ל נתיבי איילון, מתאר את המהפכה שהחברה עוברת בשנים האחרונות ואת השירות המוצע למעסיקים גדולים בהרחבת אפשרויות ההגעה לעבודה של עובדיהם, במסגרת פרויקט “נתיב לעסקים”.

נתיבי איילון ערכה מיפוי עם מספר רב של מעסיקים ועובדים, אשר ייצר אלגוריתם הפורס 60 אפשרויות של אמצעי תחבורה, המתאימים למציאות בה ההתניידות שלנו מגוונת, היברידית וגמישה יותר.

במסגרת שיתוף הפעולה בין נתיבי אילון למעלה, דירוג מעלה 2021 יכלול חלק מפתרונות אלה כדי לסייע למעסיקים להטמיע אותם בניהול ההגעה לעבודה.

איתמר משתף גם בהתייחסות של נתיבי איילון לסוגיית ניהול הביקוש לתחבורה ושימוש בכלים של כלכלה התנהגותית ונוספים כדי להשפיע על הרגלי הנסיעה.

Recent Posts

Leave a Comment

ישראכרט אחריות תאגידיתבטיחות וכלכלה התנהגותית