הסוד הוא ביחסים; עינב חשאי על ניהול דיאלוג מחזיקי עניין בחברת חשמל

 In ALL VIDEOS, TRUST & PURPOSE IN THE NEW NORMAL

“למדנו שעם מי שלא מדברים בתחילת הדרך, מדברים בסופה. עדיף, לכן, ליזום את הדיאלוג”.

עינב חשאי, מנהל מטה משאבים ורגולציה בחברת חשמל, משתף בתהליכי ניהול הדיאלוג עם מחזיקי העניין של החברה מהקהילות הסובבות, ארגוני חברה וסביבה, רגולציה, רשויות מקומיות ועוד. ההיקף הרחב של מחזיקי עניין מחייב ניהול סדור ומובנה. הדיאלוג מאפשר ללמוד, להקשיב, לשפר את הביצועים ולהתמודד עם בעיות העולות ממחזיקי בעניין ביחס לפרויקטי תשתית שהחברה מקדמת – במטרה לפתור אותם. החדשות הטובות הן שרבים מהפערים וחילוקי הדעות ניתנים לפיתרון, בפרט כשאר הדיאלוג מתחיל בשלבים המוקדמים של הפרויקט.

עינב מאמין כי הדיאלוג עוזר לחברה לקדם את המטרות העסקיות בצורה משוכללת יותר וגם סייע להגיב נכון ומהר לצרכים שעלו מלקוחות ומהקהילה מתחילת משבר הקורונה; הדרך שנדמית כארוכה יותר היא בעצם הקצרה.

Recent Posts
Showing 2 comments
 • Avatar
  Japonia
  Reply

  Thank you for the post on your blog. Do you provide an RSS feed?

 • Avatar
  www.xmc.pl
  Reply

  This blog is an incredible source of factual and balanced information. I am always impressed with the level of research and depth of analysis that goes into each post.

Leave a Comment

Brands taking a standחיזוק קהילתי ICL