Wesource איך חברות יכולות להגדיל את הגיוון ברכש? הכירו את

 In ALL VIDEOS, DIVERSITY, INCLUSION & GENDER EQUALITY, RESILIENCE DOWN THE CHAIN

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

הילה אופיר, מנהלת ‘עסקים למעל הקהילה’ בציונות 2000, ועירית יעקבי, מנהלת הרכש בחברת דרך ארץ משתפות בתהליך העבודה להגברת הגיוון בשרשרת האספקה דרך העבודה עם Wesource, מיזם שהוקם על ידי עמותת יסמין.
ציונות 2000 חברה לעמותת יסמין בנושא קידום רכש מגוון, והילה משתפת מהזווית של wesource בתהליך הגיוס וההסמכה לספקים מגוונים, וכיצד wesource יוצרת את החיבור בין העסקים לבין הספקים.
עירית משתפת מהזווית של חברה גדולה בכל התהליך של העבודה עם Wesource ועם ספקים קטנים ומגוונים, על האתגרים לצד היתרונות שבעבודה עם ספקים אלה וכיצד העבודה המשותפת עוזרת לגשר על פערים ולחזק את הקשר בין החברה לספקים.

Recent Posts

Leave a Comment

גירושים ועבודהתרבות ארגונית מכלילה