גיוון בתעסוקה, הכשרות מקצועיות ומעורבות הממשלה לקידום הנושא

 In ALL VIDEOS, DIVERSITY, INCLUSION & GENDER EQUALITY

נושא הגיוון בתעסוקה, הכשרת אוכלוסיות יעד מודרות וליווי והשמה מוצלחים הם מהנושאים המרכזיים באחריות תאגידית בשנים האחרונות. נועה טרון, מנהלת הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, בשיחה עם יוליה איתן, ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, מתארות את פעילות המנהל ואת השותפות ומעורבות הממשלה בקידום הנושא.

בשיחה בניהן מתייחסות יוליה ונועה למי הן אוכלוסיות היעד, מה הליווי וההכשרות שניתנים להם, מה הסיוע שניתן לעסקים הקולטים את העובדים, ומה קרה בתקופת הקורונה, בה היתה פחות פניות להשקיע בתהליכי השמה מורכבים יותר.

יוליה מסכמת בחשיבות השותפות ובתמיכת הממשלה בפורום לגיוון כפלוטפורמה שיכולה להנגיש את העשייה הממשלתית למגזר העסקי ומהצד השני לשמוע את קולות וצרכי המגזר העסקי ולדייק את המענים בהתאם.

Recent Posts

Leave a Comment

טקסטיל קיימותקיימות ICL