יואב וקסלר וריקי ממן מרפאל בשיחה על תפיסת הספקים כשותפים עסקיים

 In ALL VIDEOS, RESILIENCE DOWN THE CHAIN

עם הבנת גודל משבר הקורונה, הוחלט ברפאל לטפל השני עניינים מרכזיים: המשך אספקה סדירה ורציפה של מוצרים כגון רקטות לכיפת ברזל, ויצירת סביבת עבודה בריאותית ובטוחה לעובדים ולספקים.

בשיחה בין יואב וקסלר, סמנכ”ל התפעול, לריקי ממן, מנהלת אחריות תאגידית ברפאל, באה לידי ביטוי התפיסה של “הספק כשותף”, וכיצד היא הועמקה וקיבלה ביטוי נרחב יותר בתקופת הקורונה.

יואב שיתף שהתפיסה מבוססת על הרצון לייצר קשרים ארוכי טווח עם הספקים למימוש אינטרסים עסקיים לצד מתן ביטחון ויציבות לספקים. דגש מרכזי בעבודה עם הספקים בתקופת הקורונה היה גמישות מרבית – לדוגמה הקדמת תשלומים, אי-קנסות על דחיה באספקה, עזרה בקבלת אישור עסק חיוני ועוד.

יואב מסכם שהזיהוי של הספקים כשותפים היא קריטית לעשייה. מצד אחד היא שומרת על האינטרסים העסקיים, ומצד שני מהווה חתירה מתמדת להבנת האינטרס של הספקים והשותפים המביאה לניצחון משותף.

Recent Posts

Leave a Comment

Sustainability Proctor & GambleUnilever Food Solutions