יואב וקסלר וריקי ממן, רפאל, על השקעה בספקים

 In RESILIENCE DOWN THE CHAIN

מיד כשזיהו ברפאל את גודל משבר הקורונה, התקבלה החלטה על מתן שני דגשים מרכזיים: המשך אספקה סדירה ורציפה של מוצרים כגון רקטות לכיפת ברזל, ויצירת סביבת עבודה בריאותית ובטוחה לעובדים ולספקים. בשיחה בין יואב וקסלר סמנכ”ל התפעול ברפאל לריקי ממן מנהלת האחריות התאגידית, באה לידי ביטוי תפיסת “הספק כשותף”, וכיצד היא הועמקה וקיבלה ביטוי נרחב עוד יותר בתקופת הקורונה. יואב שיתף את העומד בבסיס התפיסה, הרצון לייצר קשרים ארוכי טווח של רפאל עם הספקים למימוש אינטרסים עסקים לצד מתן ביטחון ויציבות לספקים. דגש מרכזי בעבודה עם הספקים בתקופת הקורונה היה גמישות מרבית. לדוגמה הקדמת תשלומים, אי קנסות על דחיה באספקה, עזרה בקבלת אישור עסק חיוני ועוד. יואב מסכם שהזיהוי של הספקים כשותפים היא קריטית לעשייה. מצד אחד היא שומרת על האינטרסים העסקיים, ומצד שני מהווה חתירה מתמדת להבנת האינטרס של הספקים והשותפים המביאה לניצחון משותף.

Recent Posts

Leave a Comment

יוניליוור VOD מעלה