תהליכי אי. אס. ג’י. בבנק הפועלים – שרון אללוף (ESG)

 In ALL VIDEOS, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

בנק הפועלים מדורג היום בכל חמשת מדדי ה-ESG החשובים בעולם, ומשפר ביצועיו שנה אחר שנה.

שרון אללוף, מנהלת אחריות תאגידית בבנק הפועלים אשר מובילה גם את ניהול הקשר של הבנק אל מול בתי אנליזה בינלאומיים בתחום ESG, בשיחה על משמעות המדידה וההשפעה שלה על הבנק, התגברות דרישות משקיעים ומחזיקי עניין נוספים, איזה תובנות ותהליכי עבודה שההשתתפות בדירוגים אלה יצרה עבור הבנק, ומה הרגולציה המתהווה בזירה הישראלית בתחום.

Recent Posts

Leave a Comment

קיימות ICLreskilling ריסקילינג