ICL התהליך להטמעת קיימות עם רועי וידברג מ

 In ALL VIDEOS, MAALA VOD ALL ENGLISH, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

>>Sign up to receive new videos & updates<<

ICL מדורגת היום בכל מדדי ה-ESG החשובים בעולם, ומשפרת את ביצועיה שנה אחר שנה.

אך המצב לא תמיד היה כך.

רועי וידברג, מנהל הקיימות הגלובאלי של ICL, מספר על המסע לעבר הטמעת נושא הקיימות שהחל בשנת 2008. הוא מסביר אילו כוחות הניעו את העבודה בנושא, איזה שינוי תפיסתי החברה הייתה צריכה לעבור ומה זה מצריך ממנה.

רועי מתאר גם את השיח החדש והערכה שהטיפול בנושא הקיימות עורר בקרב משקיעים, לקוחות ואף עם גורמים חדשים בתוך החברה שיודעים לספר על העלייה באטרקטיביות ובמשיכה המוגברת ש ICL מייצרת לעובדים חדשים וקיימים כאחד.

>>הקליקו לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

Recent Posts

Leave a Comment

גיוון בתעסוקהESG בנק הפועלים