ICL התהליך להטמעת קיימות עם רועי וידברג מ

 In THE RISE OF ESG INVESTMENTS

ICL מדורגת היום בכל מדדי ה-ESG החשובים בעולם, ומשפרת את ביצועיה שנה אחר שנה.

אך המצב לא תמיד היה כך.

רועי וידברג, מנהל הקיימות הגלובאלי של ICL, מספר על המסע לעבר הטמעת נושא הקיימות שהחל בשנת 2008. הוא מסביר אילו כוחות הניעו את העבודה בנושא, איזה שינוי תפיסתי החברה הייתה צריכה לעבור ומה זה מצריך ממנה.

רועי מתאר גם את השיח החדש והערכה שהטיפול בנושא הקיימות עורר בקרב משקיעים, לקוחות ואף עם גורמים חדשים בתוך החברה שיודעים לספר על העלייה באטרקטיביות ובמשיכה המוגברת ש ICL מייצרת לעובדים חדשים וקיימים כאחד.

Recent Posts

Leave a Comment

טבע VOD מעלהבנק הפועלים VOD מעלה