פנינה שפרינגר ממזרחי טפחות על השקעה חברתית בתקופת הקורונה

 In ALL VIDEOS, COMMUNITY ENGAGEMENT

פנינה שפרינגר, מנהלת קשרי קהילה בבנק מזרחי טפחות, מספרת על ההערכה המחודשת שביצע הבנק בנוגע לחלוקת תקציב התרומות המוגדל ותעדוף הבקשות הרבות. הבנק גיבש אסטרטגיה מעודכנת לתקופת הקורונה, תוך מתן דגש לאוכלוסיות שנפגעו בעיקר ולצרכים מיוחדים ש”נולדו” עקב המצב. חלק מתקציב התרומות הופנה לארגוני חרום וליוזמות קטנות ומקומיות.

הבנק ביצע בחינה מחודשת של כל תכנית העבודה המתוכננת מול השותפויות הקבועות והאסטרטגיות ונכנס עם השותפים לתהליך של שיח במטרה לקיים הערכה משותפת האם ניתן לבצע את הפעילות כפי שתוכננה. במידה ולא ניתן היה לבצע את התוכנית הראשונית בשל מגבלות הקורונה, הבנק והשותפים בנו ביצירתיות רבה תכנים חלופיים לפעילות.

Recent Posts

Leave a Comment

reskiling ריסקילינג בנק לאומיקיימות יוניליוור