פנינה שפרינגר, מזרחי טפחות, על השקעה חברתית בתקופת הקורונה

 In COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL DISTANCING

בנק מזרחי טפחות ביצע הערכה מחודשת של חלוקת תקציב התרומות המוגדל ותעדוף הבקשות הרבות וגיבש אסטרטגיה מעודכנת לזמן הקורונה, תוך מתן דגש לאוכלוסיות שנפגעו בעיקר ולצרכים מיוחדים ש”נולדו” עקב המצב. חלק מתקציב התרומות הופנה לארגוני חרום וליוזמות קטנות ומקומיות . הבנק ביצע בחינה מחודשת של כל תכנית העבודה המתוכננת מול השותפויות הקבועות והאסטרטגיות ונכנס עם השותפים לתהליך של שיח במטרה לקיים הערכה משותפת האם ניתן לבצע את הפעילות כפי שתוכננה. במידה ולא ניתן היה לבצע את התוכנית הראשונית בשל מגבלות הקורונה, הבנק והשותפים בנו ביצירתיות רבה תכנים חלופים לפעילות

Recent Posts

Leave a Comment

Maala VOD Netafim