סמנכ”לית הקיימות בשטראוס על תרגום המושג אמון לתכנית עבודה

 In ALL VIDEOS, TRUST & PURPOSE IN THE NEW NORMAL

מדידת האמון בקרב מחזיקי העניין של קבוצת שטראוס נמשכה גם בתקופת הקורונה. אסנת גולן, סמנכ”לית קיימות, מותג ותקשורת בקבוצת שטראוס מספרת על התהליך אותו היא מובילה ב-7 השנים האחרונות, כדי לשלב את נושא האמון כחלק מהתפיסה הניהולית בשטראוס, הכולל כבר כיום מדדים ויעדים למנהלים בקבוצה.

בחברת מזון האמון מושתת, בין השאר, על מענה לציפיות שונות של צרכנים שונים, מגמת הבריאות והעדפות תזונתיות מגוונות.

בתקופת הקורונה דירקטוריון שטראוס החליט לשלש את היקף תרומת המוצרים לשווי כולל של כ- 30 מיליון ₪. בשיתוף פעולה חדשני עם ארגון לתת ניתנים תווי קניה עמם ניתן לרכוש את מוצרי שטראוס ברשתות השיווק בהתאם לבחירה אישית, זאת במקום חבילות המצרכים האחידות.

אסנת מספרת על עליה בחשיבות של התייחסות לאימפקט החברתי של עסקים, לצד המשך טיפול בממדים הסביבתיים.

Recent Posts

Leave a Comment

השקעה בספקים וערך עסקיאדמה קשרי קהילה