נועם לאוטמן, יו”ר ועדת השיפוט אות הגיוון ע”ש דב לאוטמן

 In ALL VIDEOS, DIVERSITY, INCLUSION & GENDER EQUALITY

נועם לאוטמן, יו”ר ועדת השיפוט אות הגיוון ע”ש דב לאוטמן ויו”ר דלתא גליל וקרן לאוטמן מדבר על חשיבות הגיוון, במיוחד כעת על רקע משבר הקורונה, מה היו השיקולים שהנחו השנה את הוועדה ומסתכל באופטימיות קדימה ל-2021. ברכות לכל זוכות אות הגיוון ע”ש דב לאוטמן.

Recent Posts

Leave a Comment

משנה מנכ"ל בנק הפועליםאמון בעסקים