פעילות קהילתית בריחוק חברתי – החברה למתנ”סים

 In ALL VIDEOS, COMMUNITY ENGAGEMENT

עיקר הכוח של החברה למתנ”סים זו הפעילות עם מגוון אוכלוסיות cמפגשים הפיסיים במתנ”סים.

איך עושים פעילות פיסית בריחוק חברתי? איך נותנים מענה למגוון אוכלוסיות עם צרכים שונים בתקופה מורכבת שכזו? איך מגיעים לכל הנמענים ומאמצים שיטות פעילות חדשות?

על שאלות אלו ונוספות עונה מושיק אטיק, מנהל מחוז ירושלים בחברה למתנ”סים. מושיק מספר גם על הפעילות הנרחבת והיצירתית שביצעו לאורך כל התקופה במתנ”סים בארץ בכלל ובירושלים בפרט. פעילות שהחלה במתן “עזרה ראשונה” לאוכלוסיות הפגיעות ביותר, התקדמה למתן מענה וחלופות לפעולות הפנאי, בדגש רב על פעולות בדיגיטל, ועד השתתפות במאמץ הלאומי להורדת התחלואה ושינוי דפוסי התנהגות הציבור.

מושיק מאמין שבעולם שאחרי הקורונה גם בחברה למתנ”סים יאמצו שילוב של פלטפורמות שונות.

Recent Posts

Leave a Comment

CECP CEOEco Vadis ICL