דירוג הגיוון וההכללה מייצר סטנדרט חדש בשוק העבודה

 In ALL VIDEOS, CEO INSIGHTS, DIVERSITY, INCLUSION & GENDER EQUALITY

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

דירוג הגיוון וההכללה בשיתוף עם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הושק במסגרת חשיפת דירוג מעלה ESG בבורסה לניירות ערך.

מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה הצטרפה אלינו לשיחה על מצב הגיוון ועל הדירוג החדש המציע למעסיקים תכנית עבודה לניהול ומדידה של גיוון, מגדר וסביבת עבודה רב-תרבותית.

Recent Posts

Leave a Comment

העסקה מגוונת ארומהESG הפניקס