מהלך התמיכה של הממשלה בפרסום דוחות אחריות תאגידית בישראל

 In ALL VIDEOS, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

איתי ניקסון, ראש תחום בכיר בזירה הכלכלית במשרד לנושאים אסטרטגים, מתאר את המהלך של המשרד לתמיכה בפרסום של דוחות אחריות תאגידית באנגלית כחלק ממהלך של הממשלה (בתיאום עם משרד הכלכלה והרשות לניירות ערך) לעודד דיווח וולנטרי של חברות ישראליות לטובת משקיעים זרים.

חברות עם מחזור מעל 25 מיליון ש”ח, או כאלה המופיעות ברשימת החברות של מועצת זכויות האדם של האו”ם הן החברות שיכולות להשתתף במהלך.

המשרד מבקש לעודד חברות ישראליות לפרסם דוח קיימות באנגלית בהתאם לסטנדרטים מקובלים של GRI / SASB ושהדוח ילווה על ידי גורם מקצועי. המטרה של המשרד היא להגיע לכ-30 חברות שידווחו באנגלית, ובכך להכפיל את מספר הדוחות המתפרסמים כיום בישראל.

דירוגי ESG גלובליים: חברה שמקבלת פניה ממשקיעים אתיים מוזמנת לפנות למשרד כדי לזהות את הגוף הפונה. ככלל, המשרד מעודד דיאלוג עם משקיעים אתיים המבקשים מידע מחברות על פועלן בתחומים החברתיים והסביבתיים כחלק מדיאלוג מובנה. אם הפניה מזוהה כמגיעה מגוף מקצועי המשרד מעודד חברות להיכנס לתהליך של דיאלוג מכיוון שעצם הדיאלוג עבור משקיעים אתיים חשוב בפני עצמו.

למידע נוסף ולהגשת בקשה לתמיכה לחצו כאן

Recent Posts

Leave a Comment

קיימות ברכש מזרחי טפחותMaala VOD L'Oreal