שותפויות כמענה לאתגרים מורכבים בעולם משתנה / גלית לוי – מנהלת קשרי ממשל ורגולציה ומריאנה וקסמן – מנהלת קשרי אקדמיה וחינוך באינטל ישראל

 In INTEL ISRAEL CSR TUTORIALS
Recent Posts

Leave a Comment