חמישים גוונים של ירוק – מאסטרטגית קיימות עולמית לעשייה מקומית / איילת הרוש – מנהלת בטיחות, גיהות ואיכות סביבה של מרכזי הפיתוח באינטל ישראל

 In INTEL ISRAEL CSR TUTORIALS
Recent Posts

Leave a Comment