גיא פישר, מנהל השקעות ראשי במגדל, על השקעות אחראיות

 In ALL VIDEOS, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

מגדל פרסמה לאחרונה מדיניות ESG חדשה בהשקעות שתבוא לידי ביטוי כבר ב-2021.

ההתחייבות המרכזית היא להתאים את כלל ההשקעות של החברה למדיניות ה ESG. עיקר הדגש מושם על נושאי הסביבה (E) ונושאי החברה (S). הממשל התאגידי נבחן כבר תקופה ארוכה בצד של האנליזה וההשקעות.

גיא פישר, מנהל ההשקעות הראשי במגדל מתאר את הכיוון של ההשקעות בעולם וגם במגדל. כפי שפעם לא הייתה בעיה להשתמש בפחם מזהם כדי לייצר חשמל או לנסוע ברכבים מאוד מזהמים, והיום מסתכלים על זה בצורה מוזרה, כך גם בעולם ההשקעות הכיוון הוא ESG ולאורך זמן מי שלא ייכנס לנושא ייפגע. פרקטית, המדיניות החדשה תכניס באופן מנדטורי את ביצועי ה ESG של החברות בשיקולי ההשקעה.

הגישה ששלטה בעבר באסטרטגיות ESG עולמיות הייתה ה-Exclusion. כלומר אי ההשקעה בחברות מענפים מסוימים (כגון דלקים פוסילים, הימורים, טבק וכו’). לעומת זאת הגישה שנבחרה במגדל היא ה-Active Engagement שמכוונת לכך שמגדל תשתמש בהשםעתה כמשקיע כדי להגביר השפעות חיוביות ולהפחית השפעות שליליות בחברות בהן היא משקיעה. לדברי גיא, כשמסתכלים על חברה ובוחנים אותה, חשוב לתת הזדמנות להשתפר ולהתקדם.

גיא מודע לאתגר של מידע זמין בישראל על ביצועי ESG. עם זאת, קיימת עליית הדרגתית מבחינת הדיווח של החברות הישראליות והקירבה לחברות מאפשרת לנתח באופן בלתי אמצעי את המקום שבו הן נמצאות.

התגובות למהלך היו ככלל חיוביות. מגדל זכתה לתגובות מגופים שלא ציפו להם כולל משותפים גלובליים כגון בנקים מהעולם אשר בירכו על המדיניות החדשה.

 

מגדל VOD מעלה

Recent Posts

Leave a Comment

ESG strategy CalPERSOrbia Impact Mark