החיבור בין עולמות הביטוח לחוסן הלאומי

 In ALL VIDEOS, TRUST & PURPOSE IN THE NEW NORMAL

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

ענף הביטוח בעולם של היום הוא כבר הרבה מעבר לתשלומים ופיצויים.

חברות הביטוח מנהלות מערכות יחסים מורכבות ורגישות. כך עולה משיחה עם גלי שבד, משנה למנכ”ל כלל ביטוח ופיננסים ומנהלת אגף שיווק, אסטרטגיה ואחריות תאגידית.

החברה פרסמה דוח קיימות ראשון בו מפורטים תהליכים שנעשו מול מחזיקי העניין השונים ופעילות רבה להגברת האמון, ההוגנות, הקשבה, איכפתיות ועוד. לדברי גלי, התנהלות זו מגבירה שביעות רצון עובדים ולקוחות לצד שיפור בתוצאות כספיות. כל אלו צריכים להיות חלק אינטגרלי מפעילות חברת ביטוח והבנת התפקיד שלהן כחלק מחיזוק החוסן הלאומי בעיתות משבר ובכלל.

Recent Posts

Leave a Comment

דו קיום בעסקיםESG רשות ניירות ערך