ESG הרשות לניירות ערך קוראת לחברות לפעול ולדווח בנושאי

 In ALL VIDEOS, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

הרשות לניירות ערך פרסמה מתווה שקורא לחברות בישראל לדווח ולפעול בנושאי ESG.

אלי דניאל ורעות קסלר מהרשות מספרים כי המטרה היא להעלות את תחום ה-ESG על סדר היום של החברות. הקריאה היא וולונטרית, אך במטרה שעם הזמן ההטמעת ESG בחברות תגבר וחברות נוספות יצטרפו למהלך.

ישנן יוזמות נוספות במרב ה-ESG אשר משלימות אחת את השנייה ומשקפות את העיסוק המתרחב של המגזר הציבורי בנושאי ESG. כך למשל יוזמת ה-Impact Nation של המשרד לנושאים אסטרטגיים המעודדת ואף מסייעת לחברות לפרסם דוח אחריות תאגידית. יוזמה נוספת היא חוזר של רשות שוק ההון הקורא למשקיעים מוסדיים לכלול שיקולי ESG בהשקעות שלהם. המהלכים של רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון משלימים את תמונת ה-ESG הן מצד החברות והן מצד המשקיעים.

Recent Posts

Leave a Comment

כלל ביטוח מחזיקי ענייןדירוג מעלה 2021