בנק הפועלים הנפיק את האג”ח הירוקה הראשונה בישראל

 In ALL VIDEOS, ESG BINGE, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

בנק הפועלים גייס כמיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב ירוקות אשר ישמשו למימון פרויקטים עם השפעה סביבתית חיובית.

שרון אללוף, מנהלת ה-ESG של הבנק מסבירה איך מנגנון המימון עובד ומה תהיה ההשפעה שלו על המשק.

Recent Posts

Leave a Comment

בנייה ירוקה תדהרבנקאות חברתית