על דוחות אימפקט והמעבר משקיפות לתו מחיר BDO

 In ALL VIDEOS, THE RISE OF ESG INVESTMENTS

בדומה לדוח רווח והפסד שנותן מספר מוחשי וערך לבעלי המניות, כך דוח אימפקט נותן מספר שהוא הערך שחברה יצרה בפעילות שלה לכלל מחזיקי העניין. מה השורה התחתונה של הפעילות של חברה מסוימת לחברה, לכלכלה ולסביבה?

חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO בישראל, מספר על תהליך כתיבת דוחות אימפקט שערכו למספר חברות ומתמקד בדוגמא של ICL בה הצליחו להראות אימפקט חברתי משמעותי הנוגע לתעסוקת האוכלוסייה הבדואית בדרום. כך למעשה ניתן לראות כיצד פעילות עסקית יוצרת אימפקט חברתי ומסייעת בצמצום פערים. דוגמה דומה ניתן למצוא בדוח האימפקט שעשו לבורסת היהלומים ולתרומה שלהם בהעסקת גברים חרדיים.

לדברי חן הייחודיות בדוחות אלו הם תו המחיר הספציפי של כל ארגון ופעילות. אלו לא דוחות גנריים אלא מנותחים בהתאם לפעילות הספציפית.

חן מתאר גם את דוח האימפקט שעשו ללקט ישראל, בו נתנו תו מחיר סביבתי לנושא צמצום בזבוז המזון, תו מחיר בו יכולות להיעזר חברות היום בבואן לקזז את ההשפעה הסביבתית של פעילותן.

במבט קדימה צופה חן עלייה בדוחות האיפקט (בדגש על אימפקט סביבתי), המשלימים למעשה את דוחות הקיימות המסורתיים ומוסיפים נדבך נוסף, מעבר לשקיפות, למעשה את תו המחיר – מתן מענה לשאלה של מה הערך שאחריות תאגידית מייצרת?

Recent Posts

Leave a Comment

Maala GlobeScan 2020בזבוז מזון והשפעות סביבתיות