שינוי אריזות וחינוך צרכנים – אסם-נסטלה

 In 2030 SUSTAINABILITY GOALS, ALL VIDEOS, EARTH DAY 2021

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

נושא האריזות הינו אחד הנושאים הסביבתיים המדוברים ביותר בשנים האחרונות.

עמית רון, מנהל פיתוח אריזות באסם מתאר את היעדים השאפתניים של אסם נסטלה בישראל בנושא זה ואת הפעילות העיקרית שלהם בתחום המתמקדת בשלושה צירים:
ציר הייצור – פעילות להפחתת שימוש בפלסטיק גולמי והגברת שימוש בפלסטיק ממוחזר וניתן למיחזור.
ציר המדיניות – פעילות להסרת חסמים רגולטורים ולמציאת פתרונות תשתית למיחזור בישראל.
ציר המודעות – העלאת המודעות לנושא הן פנימית והן מול הצרכנים.

Recent Posts

Leave a Comment

חדשנות בתחבורהמיחזור נייר וקרטון