עכשיו בישראל – הכביש הירוק הראשון במזרח התיכון

 In 2030 SUSTAINABILITY GOALS, ALL VIDEOS

>>לחצו כאן לקבלת עדכונים על סרטים ותכנים חדשים<<

אם במקרה הזדמן לכם לנסוע בין טבעון לתל קשיש- דעו שאתם נוסעים בכביש הירוק הראשון בישראל ולמעשה במזרח התיכון כולו!

עדי גמליאל, מנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת נתיבי ישראל משתף בתכנון ההוליסטי ותהליך הבנייה (יחד עם חברת סולל בונה) שכלל בין היתר, התייחסות לשימוש בחומרים ממוחזרים, תאורה, מגוון ביולוגי, זיהום אור, תהליך דיאלוג עם קהילות מושפעות, שבילי אופניים והולכי רגל ועוד ועוד התייחסויות שהביאו להכרה והוקרה בכביש הירוק.

בהמשך מתאר עדי תהליכי חדשנות מתקדמים (כמו שילוב גומי גרוס באספלט), בהקמת מכללת נתיבים, להכשרות מקצועיות תוך כדי עבודה ולתהליכי פיתוח וחדשנות נוספים המתקיימים בחברה.

Recent Posts

Leave a Comment

דירוג מעלה 2021בטיחות נתיבי ישראל